Systém Smart Time je postavený na najmodernejších poznatkoch v oblasti produktivity, time managementu a work-life balance prístupoch.

Pôvodne som ho vytvoril pre seba – pretože som bol stratený v neustále rastúcom množstve úloh, projektov a e-mailových správ. Následne som ho predstavil niekoľkým klientom a v okamihu sa stal Smart Time jedným z našich najpredávanejších školení.

Každý rok dopĺňam a upravujem obsah o najnovšie poznatky, nástroje a očakávané budúce trendy tak, aby ucastníci vždy dostali najmodernejší a praxou overený systém pre svoju osobnú a digitálnu produktivitu.

Obsah a témy prednášky

 • Digitálna doba – ako veci začali fungovať inak

  • Disproporcia medzi naším mozgom, pozornosťou, motiváciou, únavou a digitálnymi možnosťami;

  • Možnosti a výhody digitálnej produktivity;

  • 5 najčastejších dôvodov, prečo digitálna produktivita zlyháva;

 • Plánovanie – ako si určiť priority a naplánovať úlohy?

  • Pravidlo „Z hlavy von“

  • Princíp „First Things First“

  • Metóda „Eat That Frog“

  • Eisenhowerova mriežka priorít

  • „Von Zeigernik efekt“

 • Realizácia – ako stihnúť viac za kratší čas?

  • Pravidlo 2 minút

  • Metóda „GTD – Getting Things Done“:

  • Technika „Pomodoro“

  • Technika „Silent Hour“

  • Sústredenie pomocou prístupu „Distraction Free“

 • Aplikácie a nástroje – digitálna produktivita v praxi

  • Aplikácie pre plánovanie úloh;

  • Aplikácie pre riadenie projektov;

  • Aplikácie pre efektívny manažment e-mailov;

  • Aplikácie pre komunikáciu a vedenie online porád.

KTO JE OLIVER JAKUBÍK? 

Oliver vyštudoval mix humanitných predmetov a už počas VŠ štúdia začal pracovať ako predajca a obchodný manažér. Neskôr zastával vrcholové obchodné a manažérske pozície, kde úspešne viedol strategické a obchodné tímy od 5 do 120 zamestnancov.

Od roku 2008 pomáha spolu s tímom lektorov a konzultantov firmám, manažérom a podnikateľom v oblasti osobného rozvoja a rozvoja značky zamestnávateľa (HR marketing/Employer branding), v rámci vlastnej konzultačnej spoločnosti.

Ako tréner viedol firemné školenia, zážitkové workshopu a verejné prednášky pre viac ako 6 000 účastníkov, s celkovým priemerným ratingom spokojnosti viac ako 95%. Verí, že úspešná prednáška, školenie alebo workshop je kombináciou priateľskej atmosféry, atraktívneho obsahu a schopnosti dať účastníkom konkrétne odpovede na otázku „Aký má byť zajtra môj prvý krok k zmene?”

Vo voľnom čase miluje objavovanie a testovanie najnovších trendov v oblasti manažérskeho a osobného rozvoja, inovatívne riešenia v HR marketingu, cestovanie po Európe, nástroj MailChimp, značku Apple, jazz & chill hudbu, zmysluplné filmy a RedBull