Činohra, veľká freska životných príbehov s fascinujúcim psychologickým pozadím a kriminálnou zápletkou.

O otcoch a synoch, o bratoch a vášňach! Dramatizácia ruského klasického románu je dôležitým posolstvom i úvahou nad morálnymi postojmi a najmä nad zodpovednosťou človeka.

Pokračovaním dramaturgickej línie veľkých prozaických opusov inscenovaných na javisku Činohry SND je dramatizácia románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Bratia Karamazovovci. Je to epos, v ktorom autor sám bilancuje vlastné životné postoje a názory náboženské, sociálne, filozofické i duchovné. Vzťahy jednotlivých bratov k hrubému, autoritatívnemu a zhýralému otcovi sú určujúce a definuje ich nielen dedičná genetika a nedostatok lásky v detstve, ale aj vášnivá posadnutosť k tej istej žene či vzájomná nenávisť pre dedičstvo. Rozdielnosť pováh a impulzívnosť konania vedú k otcovražde a následnému obhajovaniu sa na súde. Veľká freska životných príbehov s fascinujúcim psychologickým pozadím a kriminálnou zápletkou je filozofickým podobenstvom o hľadaní Boha a samých seba uprostred vlastného chaosu a nezlomnej vitality.

REALIZAČNÝ TÍM:
Preklad románu: Ján Ferenčík
Dramatizácia: Roman Polák, Daniel Majling
Réžia: Roman Polák
Dramaturgia: Daniel Majling, Darina Abrahámová
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Masky: Juraj Steiner
Hudba: Lucia Chuťková
Pohybová spolupráca:  Stanka Vlčeková

OBSADENIE:
Karamazov: Dušan Jamrich
Miťa Karamazov: Milan Ondrík
Ivan Karamazov: Tomáš Maštalír
Aľoša Karamazov: Alexander Bárta
Smerďakov: Ľuboš Kostelný
Katerina Ivanovna: Zuzana Fialová
Grušenka: Táňa Pauhofová
Chochlakovová: Jana Oľhová
Lise: Erika Havásiová*/ Danica Matúšová*
Rakitin: Ján Koleník
Zosima: Ivan Romančík*
Grigorij: František Kovár
Marfa: Anna Javorková
Maria Kondratievna: Gabriela Dzuríková
Poliak: Vladimír Obšil
Ferapont: Tomáš Vravník
Feťukovič: Peter Brajerčík
Ipolit Kirrilovič: Ján Gallovič
Samsonov, Otec Kateriny, Opilec: Oldo Hlaváček*
Otec Paisij: Štefan Bučko
Sofia: Monika Šagátová**
Smradľavá: Jana Kovalčiková**
Adelaide, Prostitútka, Feňa: Jana Labajová**/Barbora Drozdová**
Mnísi: Ján Gallovič, Peter Brajerčík, Adam Jančina**, Karol Tóth**, Matej Marušin**, Pavol Šimun**
Opilci, žobráci, dav: Ján Gallovič, Peter Brajerčík, Oldo Hlaváček*, Vladimír Obšil, Štefan Bučko, Tomáš Vravník, Adam Jančina**, Karol Tóth**, Matej Marušin**, Pavol Šimun** a ďalší
Hudobníci
Daniel Herich* – husle
Ján Vajčovec* – violončelo
František Kubiš* – akordeón

*ako hosť
**posl. VŠMU

REALIZÁCIA ZÁZNAMU:
Réžia: Mária Rumanová
Kamera: Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih: Maté Csuport
Zvuk: Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia: Patrik Pačes
Intercom: Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia: Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015

Autor fotografií: Andrej Čanecký

INFORMÁCIE K VYSIELANIU:
Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.
Záznam bol natočený v roku 2015.