Vyhľadať podujatie
events/2020/12/admid121146/121146.jpeg

Socha - plastika - objekt

Piatok 22.01.2021, 09:00

Výstavou Socha – plastika – objekt predstavujeme výber z kolekcie sochárskych diel významných slovenských umelcov zastúpených v zbierkovom fonde ŠG. Cieľom výstavy je ukázať prierez základnými tendenciami slovenského sochárstva 20. storočia (akademizujúci historizmus, sociálny a civilný realizmus, lyrický a expresívny modernizmus, konštruktívny abstrakcionizmus, novofiguratívne tendencie, postmodernizmus a individuálne autorskéko ncepcie konca storočia). Koncepcia výstavy bola zvolená tak, aby jednotliví autori boli reprezentovaní minimálne jedným dielom , pričom samostatný priestor je venovaný kolekcii diel žien, sochárok.

Názov výstavy: Socha – plastika – objekt
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 10.12.2020 – 14.02.2021
Kurátor: Mgr. A. Malíková, Mgr. A. Derfiňáková

www,sarisskagaleria.sk│FB: Šarišská Galéria


Miesto konania

Ďalšie termíny


22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 18:00 Prešov Šarišská galéria
22. 01. 2021 Piatok 09:00 - 18:00

23. 01. 2021 Sobota 14:00 - 18:00 Prešov Šarišská galéria
23. 01. 2021 Sobota 14:00 - 18:00

24. 01. 2021 Nedeľa 14:00 - 18:00 Prešov Šarišská galéria
24. 01. 2021 Nedeľa 14:00 - 18:00

26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 18:00 Prešov Šarišská galéria
26. 01. 2021 Utorok 09:00 - 18:00

27. 01. 2021 Streda 09:00 - 18:00 Prešov Šarišská galéria
27. 01. 2021 Streda 09:00 - 18:00