Výstava Gabriely Halás, Lucie Kotvanovej, Daniely Krajčovej a Doroty Sadovskej vstupuje do priestoru Tržnice s cieľom narušiť zaužívané pohľady rozličných skupín ľudí, ktorí ju navštevujú - a to nielen na budovu samotnú, ale i na vzťahy a bubliny, do ktorých sa prirodzene radi uzatvárame.

Kurátorka výstavy Jana Babušiaková k spolupráci oslovila autorky, ktoré inklinujú k práci s komunitou, každodennosťou alebo verejným priestorom. Zároveň pre ňu bola dôležitá lokálnosť pohľadov: site specific diela pracujú s realitou Tržnice, ktorú autorky veľmi dobre poznajú, pretože v jej okolí žijú. V rámci svojich umeleckých programov nazerajú na Tržnicu cez prizmu komunitného, spirituálneho či hravo poetického pretvárania reality. Dorota Sadovská si napríklad všíma veľkorysý vysoký priestor pod stropom a vstupuje doň veľkorozmernými plátnami s kontrastnou jasne žltou a bielou farebnosťou, pričom tematizuje hlad v rôznych podobách. Daniela Krajčová citlivo reaguje na samotnú komunitu predajcov, ktorých prepája v spoločnej krížovke, zloženej z názvov jednotlivých prevádzok. Gabriela Halás zase obracia pozornosť k záhrade, odkiaľ zvyčajne pochádzajú potraviny pestované v malom a vytvára symbolickú snovú záhradu na pozadí technických prvkov Tržnice.

Otvárajú tak možnosť obojstranne empatického  prepojenia realít rozdielnych skupín ľudí, ktoré sa nám v online svete názorových bublín stále viac rozchádzajú, hoci v tom skutočnom často stoja vedľa seba. Nakupujúci aj vystavujúci zdieľajú jednu spoločnú realitu - priestor Tržnice, ktorý obe strany poznajú, hoci každá z inej perspektívy.

V sociologicky, architektonicky a vizuálne špecifickom priestore Tržnice mala okrem toho záujem podporiť dialóg o kultúre v spoločnosti – i na pozadí pandémie sme totiž naživo mohli sledovať nepochopenie tohto pojmu.

Vstupom umeleckých intervencií do priestoru Tržnice sa projekt Spoločná pôda snaží nadviazať spojenie medzi svetmi súčasného umenia a negalerijného publika. V súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sa často objavujú nezhody medzi rozdielnymi spoločenskými okruhmi, si kladie za cieľ byť aj mostom, ktorý v prostredí „bežných“ ľudí zviditeľní pre nich neznámu komunitu umelcov, pohybujúcich sa a žijúcich v rovnakom priestore. 

Výstavu je možné vidieť počas návštevy Tržnice v rámci jej prevádzkových hodín do 28. novembra.

 

Autor vizuálu: Šimon Chovan

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy