Komorný koncert sólistov Štátnej opery s klavírnym sprievodom je venovaný 150. výročiu narodenia nestora rakúskej operety Franza Lehára.

Spev:
Patrícia Malovec
Katarína Procházková
Dušan Šimo
Šimon Svitok

Klavírny sprievod:
Martina Svitková

Sprievodný text:
Alžbeta Lukáčová

INFORMÁCIE K VYSIELANIU:
Predstavenie vysielame len v rámci SR.
Záznam bol natočený v roku 2020.