Pozývame Vás na webinár s názvom "Stravovacie a pohybové návyky detí"

Pre koho je určený: zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k zapájaniu do programu Skutočne zdravá škola a podpora zdravého životného štýlu detí a mádeže na školách a v škôlkach a v školských jedálňach.

Na webinári sa dozviete výsledky dlhodobého medzinárodného výskumu správania detí na Slovensku, ktorý súvisí so zdravím. 

Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

Registrácia: na webinár sa registrujte v tomto registračnom formulári. Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

Partnerom webináru je spoločnosť Kaufland.

Program:

14:00 - 14:10   Privítanie, úvod do témy, Eva Blaho, Skutočne zdravá škola, o.z.

14:10 - 14:40   Stravovacie a pohybové návyky detí - PhDr. Eva Dobiášová PhD.

  • PhDr. Eva Dobiášová PhD. pôsobí ako vysokoškolský pedagód na LF UK v Bratislave, v predklinickej príprave študentov všeobecného lekárstva vedie praktické cvičenia z Ošetrovateľstva a Komunikačné zručnosti. Okrem toho sa venuje oblasti výchovy k zdraviu. Od roku 2010 pôsobí v preventívnom programe Ligy proti rakovine SR, ktorý je zameraný na zdravú výživu a životosprávu a prevenciu rizík životného štýlu. Ako lektor vedie prednášky a worskshopy pre cieľovú skupinu žiakov a študentov základných a stredných škôl v Bratislave, tiež pre zamestnancov firiem a spoločností, ktoré spolupracujú s Ligou proti rakovine SR.

14:40 - 15:10   Odporúčania Skutočne zdravej školy súvisiace s výsledkami prieskumu - Ivana Kachútová, MSc, odborná garantka programu Skutočne zdravá škola

  • Ivana Kachútová vysvetlí ako využiť získané poznatky z výskumu, ako podporiť a zlepšiť stravovacie a pohybové návyky detí. 

15:10 - 15:30   Záverečná diskusia, zhrnutie výstupov