Mesto Stropkov, aj keď nestálo priamo v centre veľkých historických udalostí, má bohatú a zaujímavú históriu. Dejiny Stropkova odzrkadľujú archívne dokumenty, ktoré Štátny archív v Prešove spolu so svojimi pracoviskami archívmi v Bardejove a Svidníku po prvýkrát predstavil verejnosti. Výstavu pod názvom Stropkov v archívnych dokumentoch s podtitulom Veľké dejiny malého mesta pripravil Štátny archív v Prešove v spolupráci s Mestom Stropkov a Krajským múzeum v Prešove v termíne od 24. septembra až 31. decembra 2021.