Študentský festival súčasnej hudby ORFEUS 2021 na VŠMU po ročnej pauze opäť na scéne!

Festival ORFEUS si v roku 2021 pripomína výročia skladateľov s blízkym vzťahom k festivalu, ktorí sa podieľali na jeho vzniku a rozvíjaní. Z dramaturgie roku 2020, keď sa festival pre pandémiu neuskutočnil, sme si preniesli spomienku na Juraja Beneša (nedožité výročie 80. narodenín). V tomto roku (2021) si pripomíname 75. narodeniny Vladimíra Bokesa a 70. rokov oslavuje aj Jevgenij Iršai. Všetci menovaní skladatelia s pedagogickým pôsobením na VŠMU boli významnou oporou festivalu a veľa preň znamenali a znamenajú dodnes. Juraj Beneš stál pri zrode festivalu v roku 2000, Vladimír Bokes bol dlhé roky ako vedúci Katedry skladby a dirigovania garantom festivalu a neskôr túto významnú úlohu prevzal Jevgenij Iršai. Všetci zároveň vtlačili silnú pečať do našej skladateľskej komunity a významne ovplyvnili viacero generácií študentov skladby na VŠMU. Ich diela zaznejú na otváracom koncerte 25. októbra. Ďalšie koncerty budú venované prezentácii nových kompozícií študentov kompozície VŠMU a v druhom slede aj bývalých absolventov školy – súčasných profesionálov a hostí. Program festivalu bude pestrý a ponúkne niekoľko typov koncertov:

  • OTVÁRACÍ KONCERT s VŠMU Modern Orchestra, dirigent Marco Vlasák (25. 10. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana na VŠMU)

  • KOMORNÝ KONCERT 1 (28. 11. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana)

  • KOMORNÝ KONCERT 2 (29. 11. o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana)

  • ELEKTROAKUSTICKÝ KONCERT (termín bude oznámený neskôr / A4)

  • ORFEUS JUNIOR (27. 11. v Koncertnej sieni Dvorana) – skladateľský workshop pre žiakov ZUŠ.

Cieľom festivalu je dať priestor pre verejné predvedenie nových hudobných diel študentom skladby. Festival dáva príležitosť zoznámiť sa so súčasnou hudbou aj v širších súvislostiach a dáva priestor na realizáciu aj ďalším študentom fakulty – dirigentom, inštrumentalistom, teoretikom. Podujatie je príspevkom k propagácii súčasnej slovenskej (klasickej) hudby ale aj VŠMU ako inštitúcie. Chceme ním osloviť najmä aktívnych fanúšikov súčasného umenia.

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA FESTIVALU SA RIADI PROTOKOLOM OTP
(podľa kultúrneho Covid semaforu)

Bezplatný vstup na koncerty je možné rezervovať mailom na adrese info-htf@vsmu.sk alebo na webe www.dvorana-vsmu.sk cez kalendár.

Zdroj: VŠMU