S Akadémiou psychológie zažiješ interaktívne prednášky, prípadové štúdie, kazuistiky, diskusie, praktické cvičenia a psychologické testy. Naučíš sa lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba komplexnejšie. 
________________________________________

Obsah kurzu:

  • Čo je to psychológia a čo skúmame v psychologických vedách? 
  • Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie
  • Biologické základy psychiky: odkiaľ sa berú naše myšlienky, ako funguje mozog a ako naše správanie ovplyvňujú biologické faktory?
  • Čo sú to emócie a na čo nám slúžia?
  • Prečo sme každý iný? Psychológia osobnosti a temperamentu

_______________________________________

TERMÍN: 12. – 16. júla 2021, Konventná 6, Bratislava-Staré mesto (9.00 - 15.30).  Obsah letného tábora je navrhnutý pre vekovú skupinu teenagerov od 13-17 rokov. V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.

www.akademiasychologie.sk