Centrum sociálnych služieb Fantázia v zastúpení riaditeľky Ing. Mgr. Silvie MartinčekovejMBA organizuje 12. ročník putovnej výstavy Svet fantázie inými rukami. Výstava prináša kreatívne ručné výrobky z rozmanitých materiálov vyrobené mnohorakými umeleckými technikami (ako sú maľba, kresba, výrobky z dreva, výrobky z keramiky, výrobky zo skla, z papiera, koláže, výrobky z látok, z moduritu, ručne vyrobené mydlá a sviečky, maľba na textil, servítková technika, práca s textilom, háčkovanie, mozaika, mramorovanie a pod), ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov a šikovných rúk prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb ŽSK.

Putovná výstava “Svet fantázie inými rukami” bude prebiehať pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej na rok 2022.