svetIZMOV v slovenskom a európskom umení
v rámci Hry s umením 2020


Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vernisáž: 22.7.2020 o 17.00
Termín výstavy: 22. 07. 2020 – 22. 11. 2020 Výstavy projektu svetIZMOV predlžujeme do 30. 05. 2021.

Kurátor výstav: PaedDr. Anna Ondrušeková

Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno – edukatívno - umeleckým podujatím v rámci projektu Hry s umením 2020, a to pod názvom svetIZMOV.

Moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia sa programovo odpútalo od vysokého akademického štýlu a aktívne reflektovalo na človeka ako subjekt, na jeho pocity, životné dilemy, rozpory medzi všednou realitou a snom. Týkalo sa to všetkých žánrov umenia výtvarného, literatúry, hudby, divadla, tanca. Projektom svetIZMOV s podtitulom umenie neodísť, chceme predstaviť umelecké výpovede umelcov rôznych generácií, ktorí upozorňujú na svoj talent dnes, ale aj tých, ktorí na seba upozornili „včera“ a neodchádzajú napriek tomu, že mnohí tu dnes už, žiaľ, nie sú.

Umelcova výpoveď sa i dnes stáva terapiou pre tých, čo dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality a multimediálnej komunikácie však ľuďom a najmä deťom a mládeži nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad, je potrebný zážitok. Projekt je dramaturgicky vystavaný práve na vyvolanie umeleckých zážitkov, ale aj poznania z výstav, komentovaných koncertov, predstavení divadelných a tanečných, besied s autormi a vedcami v oblasti umenia. To všetko spája svetIZMOV a počas takmer 4 mesiacov uvidíte a zažijete:

  • 1.Výstavy:  
  • 2.Koncert  hudobného skladateľa Clauda Debussyho (1862 – 1918): Skice Debussyho Hry vĺn, interpréti Trio Sen Tegmento
  • 3.Divadelné predstavenie:  Samuel Beckett Sólo, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
  • 4.Literatúra:  beseda o knihe Guillaume Apollinaire Nechce sa mi pracovať za účasti prekladateľa a básnika Ľubomíra Feldeka
  • 5.Prednáška  prof. prof.Vladimír Šlapeta FA ČVUT Brno (IZMY v európskom výtvarnom umení)
  • 6. Celoslovenská súťaž stredných škôl  Módne inšpirácie s tematikou svetIZMOV


Našim cieľom je, aby tento projekt navštevovali rodiny s deťmi, skupiny žiakov a študentov, pre ktorých pripravujeme zaujímavé workshopy, premietania filmov, komentované prehliadky, prednášky, besedy...a strávili tak u nás hravé a poučné chvíle. O konkrétnych termínoch jednotlivých podujatí Vás budeme postupne informovať, začíname vernisážou výstav 22.júla 2020 o 17.00.

Nebojte sa umenia !

>> POZVANKY NA VÝSTAVY <<

http://www.tatragaleria.sk/