25. 11. 2022 o 19:00 h - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
3. abonentný koncert

Roman Berger: Musica pro defunctis pre orchester
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Koncert pre klavír a orchester č. 2 F dur, op. 102
Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 4 f mol, op. 36

Adam Sedlický, dirigent
Matej Arendárik, klavír