Košickí tanečníci sa už tento jún pridávame lokálnym tancom k celosvetovej iniciatíve Global Water Dances.

Naším tancom, ktorý bude doplnený o živý hudobný doprovod muzikantov "Eniesa & Le'Murs", vzdáme úctu vode. Budeme tancovať za šetrné zaobchádzanie s ňou. Chceme nadviazať kontakt a vytvoriť si vzťah s riekou, nechať plynúť dialóg, prehĺbiť, či transformovať svoj postoj k životnému prostrediu a pozvať k tomu aj svoje okolie.

V tento deň sa prepojíme s viac ako 180 lokalitami na celom svete a spoločne budeme reflektovať kritickú dôležitosť ochrany našich vodných zdrojov.

Pripoj sa svojou účasťou k myšlienke podujatia. Príď k rieke.

projekt podporili Tanz & Theater im PHYNIX and Global Water Dances