Tanečno-divadelná inscenácia

Slovenský divák azda prepáči Maďarskému umeleckému súboru používanie novotvaru. Vyvlastnenie je totiž právnický pojem, a s obsahom nášho programu nemá nič spoločné. Ale skúste si vytvoriť slovo na udalosť, počas ktorej niekoho zbavíte vlasti a pri tom aj veľkej časti majetku. To slovo prichádza samé od seba. Historické udalosti uplynulého storočia mnohokrát preukázali nefunkčnosť krátkodobo zdanlivo úspešných riešení formou segregácie. Napriek tomu sa po druhej svetovej vojne preukázala snaha riešiť nastávajúci problém s menšinami výmenou obyvateľstva, deportáciami a násilným presídľovaním.

Predstavenie spracováva tradičnú tanečnú a hudobnú kultúru Maďarov, dodnes žijúcich na území Slovenska. O živelných javoch hovorí na úrovni emócií a asociácií.

Všetci sme produktom súhry rôznych kultúr, ideológií a príbehov. Napriek tomu v mnohých z nás žije nevysvetliteľná túžba strániť sa všetkého, čo je „iné“.

Výsledkom trvalej izolácie je však vylúčenie, nech už je reč o ktorejkoľvek oblasti života. Otázkou zostáva už len to, či vylučujeme alebo sami sa staneme vylúčenými.

„Hľa, aké je to jednoduché. Netreba nič viac, len si privlastniť materinský jazyk, a môže sa uskutočniť sen všetkých choreografov: divadlo. Lebo tento program je už divadlom, skutočným divadlom, aj keď by bolo ťažké pristihnúť v ňom všetky atribúty klasickej gréckej drámy, katarzia je prítomná. My diváci, v závislosti od temperamentu, vyberáme vreckovku, vysmrkáme sa, čistíme si okuliare – sám
som použil okuliare, aby som zakryl svoje emócie a dojatie.“
 

Géza Sebők: Vyvlastenie-seckojedno, Új Szó, 2013

TERMÍN: STREDA 01.12. o 20:00 7 € >> KÚPIŤ <<
Vysielanie: Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete. 

Tanečníci
Klaudia Hajasová, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Ivett Oláh, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik, Maximilian Linczenbold, Attila Oláh

Hudobníci
Gergely Koncz – husle
Máté Hegedűs – husle
Endre Papp – viola
Balázs Domonkos – kontrabas

Spev
Júlia Csiba

Hudobná réžia
Dušan Hégli a hudobníci

Hudobný skladateľ
Dániel Szabó

Kostým
Edita Seifertová

Umelecký asistent
Zsófi Varsányi

Choreografia, réžia
Dušan Hégli