Prezentácia študentov Konzervatória J. L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera, ktorá predstaví rôzne žánre tanca od klasiky cez moderný až po ľudový tanec. Príďte podporiť mladých tanečníkov a tanečnice a bližšie sa zoznámiť s umením tanca.