Ešte týždeň sa môžete v SNG započúvať do zvukovej inštalácie Grigio Due

Tlačová správa

Ešte týždeň, do 13. januára 2022, ostáva v Slovenskej národnej galérii pre verejnosť prístupná zvuková inštalácia nemeckého zvukového umelca Haukeho Hardera Grigio Due. Zvukovú inštaláciu realizuje umelecké združenie ooo. Vypočuť si ju návštevníci môžu na schodisku v Esterházyho paláci denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00, vo štvrtok od 17.00 do 20.00.

Zuvková inštalácia Grigio Due v Esterházyho paláci / Foto: Šimon Lupták, SNG

Zvuková inštalácia Haukeho Hardera Grigio Due svojím princípom naznačuje fungovanie sveta, v ktorom žijeme. Spája dva protikladné prvky: V prírode sa nevyskytujúce matematicky čisté sínusové vlny prehráva cez nedokonalé amplióny, ktoré svojou stavbou zvuk degradujú – v tomto kontexte však obohacujú zvukové spektrum o nové javy, ktoré by bez tejto symbiózy neexistovali.

V inštalácii Grigio Due Harder využíva tri rôzne frekvencie prehrávané cez amplióny, ktoré v dôsledku nízkej konštrukčnej kvality produkujú vyššie harmonické (alikvotné) tóny. Dve z nich sú vzájomne mierne rozladené, čím vytvárajú veľmi pomalý pulz s takmer minútovou periódou. V dôsledku tohto rozladenia aj vyššie harmonické tóny tvoria svoje vlastné pulzy, každý v inej perióde. Tretia sínusová vlna je naladená na vyššiu frekvenciu tak, aby tvorila prirodzenú veľkú sekundu s pomerom 9:8 k nižšej z týchto dvoch vĺn. Tento interval s jeho špecifickým napätím vystupuje do popredia vo fáze, keď sa prvé dva tóny vzájomne posilňujú. Keď sa tieto tóny superpozíciou navzájom rušia, pozornosť sa presúva na pulzujúce alikvotné frekvencie vznikajúce v ampliónoch.

Zuvková inštalácia Grigio Due v Esterházyho paláci / Foto: Šimon Lupták, SNG

Z každého ampliónu hrá iba jedna frekvencia, ale zvuk, ktorý počuje naše ucho, je bohatší – počujeme množstvo frekvencií,“ hovorí o diele jeho autor Hauke Harder. „Nie okamžite, je potrebné sa započúvať. Tieto frekvencie dokážeme objaviť až po chvíli, postupne, ako naše ucho putuje týmito zvukmi.“

Náš primárny záujem je učiť ľudí načúvať miestu, na ktorom sa nachádzajú,“ dodáva Fero Király zo združenia ooo. „Na Slovensku nemáme tradíciu tohto typu podujatí, no je celkom príznačné, že sa tento projekt nedeje na mieste určenom pre hudbu, teda v koncertnej sále, ale v priestore pre výtvarné umenie, v galérii. Zvukové inštalácie sa počúvajú inak, než hudba na koncerte. Je to iný typ situácie, deje sa kontinuálne a návštevník sa môže rozhodnúť zastaviť a započúvať sa,“ vysvetľuje.

Zvukovú inštaláciu otvoril 24. novembra koncert v rámci jubilejného 40. vydania cyklu Hudba dneška v SNG, na ktorom bola uvedená aj Harderova skladba Munching it up in one mouthful pre violu, sínusové vlny, zosilňovač a amplióny. Do Bratislavy Harder pricestoval na pozvanie hudobníka Fera Királya a kultúrnej manažérky Evy Vozárovej zo združenia ooo.

Hauke Harder / Foto: Šimon Lupták, SNG

Hauke Harder (1963) je nemecký skladateľ a vedec. Vyštudoval fyziku na univerzite v Kieli a do roku 2000 sa venoval výskumu molekulárnej fyziky. Skladbe sa venuje od konca 80. rokov. Hlavná časť jeho práce je venovaná skúmaniu intervalov v intonácii. Je autorom zvukových inštalácí a environmentov. Jeho tvorba je charakteristická extrémnym minimalizmom a nadväzuje na tvorbu amerických skladateľov súčasnej a experimentálnej hudby Mortona Feldmana a Alvina Luciera. Od 90. rokov pôsobil popri vlastnej tvorbe ako asistent a európsky realizátor diel Alvina Luciera, ktorý zomrel v decembri 2021.

Združenie ooo vzniklo na jar 2020 z potreby vytvoriť špecializovaný priestor pre sound art, súčasnú hudbu, computer music a intermediálne umenie. Zakladajúci členovia združenia sú Fero Király a Eva Vozárová. V minulosti realizovali aktivity v rámci iných zoskupení, okrem iného pod hlavičkou ISCM – Slovenská sekcia a Cluster ensemble, pod ktorými v roku 2019 založili akciu intermediálneho umenia JAMA v odkaze Milana Adamčiaka.

HAUKE HARDER: GRIGIO DUE

Zvuková inštalácia pre tri amplióny, zosilňovač a sínusové vlny

KEDY: 18. 12. 2021 – 13. 1. 2022 denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00, vo štvrtok od 17.00 do 20.00 (s výnimkou sviatkov).
KDE: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác
VSTUP: režim OP

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: ooo
SPOLUORGANIZÁTORI: Slovenská národná galéria, InMusic, o. z.
HLAVNÝ PARTNER: Fond na podporu umenia
PARTNER: Goethe-Institut Bratislava

Zvukovú inštaláciu Grigio Due do Bratislavy prinieslo združenie ooo v rámci svojej programovej práce v oblasti sound artu. Grigio Due je súčasťou celoročného projektu ooo_2021. Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Zdroj TS: Mgr. Klára Hudáková