Stretnutie rečníckeho klubu Toastmasters Košice.

Klub, ktorý umožňuje členom naučiť sa rečniť na verejnosti, a to hlavne vďaka spätnej väzbe a za pomoci mentora.

Orientačný program:

– Privítanie hostí a otvorenie stretnutia
– Pripravené prejavy
– Improvizácie
– Afterparty

Na stretnutí bude zhotovovaný audiovizuálny záznam vybraných rečníkov s ich súhlasom.

Vstup: voľný / MidBox