Opera pre rodiny s deťmi v 2 dejstvách v slovenskom jazyku.

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou z najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže. Popri postavách z ľudského sveta tu vystupujú rozprávkové bytosti a nadprirodzené sily. V príbehu sú zakódované rôzne životné postoje, filozofie, dielo nastoľuje otázky hraníc slobody a neslobody, pravdy a morálky.

Láska princa Tamina a princeznej Paminy je vystavená rôznym skúškam, na konci ktorých stojí spoločné šťastie. Kontrastný pár predstavuje humorný párik Papageno a Papagena, ktorí vnesú do deja nemálo žartov. Démonickým zjavom príbehu je Kráľovná noci charakterizovaná fenomenálnymi hudobnými číslami... Nenadarmo sa Čarovná flauta po premiére v roku 1791 stala hitom. Nesmrteľná Mozartova hudba nadchýna aj dnes, po viac ako 220 rokoch. Je svieža, brilantná, nápaditá, jednoducho... súčasná.

ONLINE 20.03.2021 /sobota/ o 20:00 na YouTube kanáli

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigen: tIgor Bulla
Réžia: Dominik Beneš
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Pohybová spolupráca: Dana Dinková
Scéna: Zuzana Přibilová
Kostýmy: Zuzana Přibilová
Svetelný dizajn: Martin Špetlík
Libreto: Emanuel Schikaneder
Preklad textov: Jela Krčméryová
Texty v nárečí: Alžbeta Lukáčová
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

TAMÍNO: Dušan Šimo
PAMÍNA: Michaela Kušteková
SARASTRO: Ivan Zvarík
KRÁĽOVNÁ NOCI: Mariana Sajko
PAPAGÉNO: Šimon Svitok
PAPAGÉNA: Oľga Bezačinská
1. DÁMA: Katarína Procházková
2. DÁMAO: ľga Hromadová
3. DÁMA: Judita Andelová
MONOSTATOS: Anton Baculík
1. OZBROJENEC: Matej Bartko
2. OZBROJENEC: Martin Kurek
1. CHLAPEC: Darina Benčová
2. CHLAPEC: Adriana Pružincová
3. CHLAPEC: Adriana Szabo
Spoluúčinkuje: Zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák