Výstava výtvarníčky Csilly Nagy
Kurátorka: Zsófia Nagy

Prvá tohoročná výstava Vlastivedného múzea v Galante je venovaná dejinám družstevného hnutia Hanza, ktoré však neprezentuje tradičnou formou historickej výstavy. Z hľadiska miestnej histórie je táto téma mimoriadne významná, keďže hnutie malo v období 1925-1945 svoje stredisko v Galante. Expozícia pozostáva predovšetkým z diel galantskej výtvarníčky Csilly Nagy, ktoré sú subjektívnou reflexiou kontroverzného pôsobenia a ideologického vývoja Hanzy. Jednotlivé diela sú pokusom o pripomenutie činnosti Hanzy, pričom sa dôsledne snažia vyhýbať zjednodušujúcej nostalgii. Príbeh Hanzy je totiž obzvlášť vhodný na to, aby sa interpretoval v kontexte zjednodušujúcich naratívov: nachádzame v ňom družstevných propagandistov usilujúcich sa o pozdvihnutie dedinského človeka a túžiacich po vytvorení solidárneho ekonomického prostredia, na druhej strane však tiež zviditeľňuje, ako sa družstevná propaganda, ktorú Hanza šírila na báze ľudovo-národnej rétoriky, v prvej polovici 20. storočia stala nositeľkou silnejúceho antisemitizmu.

Cieľom výstavy je predstaviť, aké spoločensko-historické okolnosti, ideológie a komunitné úmysly formovali hnutie, ktoré bolo napriek svojej kontroverznosti významným úspechom maďarskej menšiny v (Česko)slovensku v oblasti organizácie komunity a hospodárstva.

Družstevné hnutie Hanza bolo s Galantou spojené viacerými väzbami. Prvou a najdôležitejšou bolo to, že v roku 1925 tu vzniklo a pôsobilo družstevné tovarové stredisko, ktoré bolo základom činnosti hnutia. Tovarové oddelenie sa postupne rozrastalo a časom rozšírilo aj prevádzky. V roku 1930 Hanza založila vlastné úverové družstvo a neskôr vybudovala prvé kúpalisko v Galante.

Okrem výtvarných diel budú súčasťou výstavy aj dobové dokumenty a vecné pamiatky súvisiace s Hanzou. Expozícia je výsledkom spoločného výskumu výtvarníčky Csilly Nagy a kulturologičky Zsófie Nagy.

Výstava bude prístupná od 30. marca do 30. apríla vo Vlastivednom múzeu v Galante. Otváracie hodiny sa môžu meniť podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

Výstavu podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.