Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pri príležitosti konferencie Archeológia barbarov 2021, ktorú organizuje Trnavská univerzita v Trnave výstavu Trnava a okolie v dobe rímskej.

Výstava sa zameriava predovšetkým na okolie Trnavy v období prvých štyroch storočí nášho letopočtu. Návštevníci majú možnosť dozvedieť sa viac o príchode germánskych Kvádov na územie dnešného Slovenska a problematike rímsko-germánskych vzťahov na oboch stranách hranice, ktorú tvoril Dunaj. O každodennosti antického sveta rozprávajú vystavené predmety nájdené pri archeologických výskumoch sídlisk a pohrebísk z tohto obdobia, napríklad Hrnčiarovce nad Parnou, Bučany, Dolné Lovčice alebo samotná Trnava.

Výstava je sprístupnená od 1. 10. 2021 a návštevníci ju môžu navštíviť do 31. 12. 2021.