Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu sochy a maľby. Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna videointervencia.

Titul výstavy: Enigmatická krajina
Vystavujúci autori: Katarína Bajkayová, Peter Decheť, Martin Kochan, Leonard Lelák, Natália Šimonová, Tomáš Žemla
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Filip Krutek
Otvorenie výstavy: 18. 6.(Št) 2020 o 18:00
Trvanie výstavy: 19.6.(Pia) 2020 – 23.8.(Ne) 2020
Otvorené: Utorok - Piatok 9:00 - 17:00, Sobota - Nedeľa 13:00 - 18:00Výstavný projekt Enigmatická krajina prezentuje reinterpretácie tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou najmladšej generácie výtvarníkov v médiu sochy (Bajkayová, Lelák) a maľby (Decheť, Šimonová). Nastupujúcu generáciu umelcov dopĺňa konceptuálna videointervencia Martina Kochana a špecifické plátna Tomáša Žemlu založené na technicky presnej výstavbe štruktúry obrazu. Idea výstavy a výber autorov vzišiel z posunu chápania krajinomaľby (krajiny) smerom od žánru k platforme, ktorá otvára nové významové roviny.
Koncepcia výstavy sa odvíja v dvoch polohách:
a) trasnformácia krajiny v maliarskej polohe. Reaguje na aktuálne problémy vizuality a percepcie krajinomaľby, ale zároveň aj na fyzickú premenu okolitej (civilnej) krajiny, poznačenej ľudským zásahom, pričom využíva klasické maliarske prostriedky
b) priestorová analýza fragmentov a exaktných foriem krajiny, resp. prírody (jaskyne, stromy, autentické materiály, organické tvary,...) v sochárskej podobe v dialógu s videom. Ich ukotvenie v rámci koncepcie výstavy sa pohybuje na poli štylizovaného enviromentu, pričom jednotlivé diela chápe ako krajinné / prírodné komponenty.

Filip Krutek