Vyhľadať podujatie
events/2017/06/admid0000/images/kdm_001_51.jpg

STARÉ EXPOZÍCIE

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
SNM-Múzeum Červený Kameň Vás pozýva na výstavu fotografií, ktorá približuje návštevníkom vývoj stálej expozície múzea od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Výstava je sprístupnená v termíne od 1. mája do 30. septembra 2019 v priestoroch severnej bašty na nádvorí hradu počas otváracích hodín múzea.

Začiatky dejín múzea na hrade Červený Kameň možno datovať od marca roku 1945, keď hrad opustil posledný majiteľ Karol Pálfi (Pálffy) so svojou matkou, ktorá s ním hrad obývala. Už v časoch prvej republiky bol hrad považovaný za objekt s veľkou pamiatkovou hodnotou a časť reprezentačných priestorov bola sprístupnená záujemcom hradu už na začiatku 20. storočia.
Prvá interiérová expozícia bola sprístupnená v máji roku 1950. Pri tvorbe expozície sa brali do úvahy architektonické hodnoty interiérov, výzdoba jednotlivých miestností so snahou vystihnúť slohovú postupnosť budúceho expozičného celku.
Posledná časť expozície zameraná na kultúru bývania šľachty bola na hrade sprístupnená verejnosti v roku 1997.

Vystavené zábery pochádzajú z archívu fotografií (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorý je uložený na oddelení histórie, zbierok a výstavnej činnosti SNM-Múzea Červený Kameň.

Vstup na výstavu je voľný.

OTVÁRACIE HODINY