Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXII. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (národné kolo).

Téma XXIII. ročníka je: O čom šumia stromy (ľubovoľný žáner). Termín odovzdania prác je do 1.4.2022.

Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky, kliparty nie sú prípustné. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Spôsob väzby knihy je voliteľný.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na webstránke - https://bit.ly/TVKxxiii