Tvorivosť je v súčasnosti v popredí. Na vyučovaní môžete využiť rôzne tvorivé aktivity a cvičenia. Sú výborné na rozvoj fantázie, vnímanie a prežívanie pocitov, ale aj na podporu sebavedomia. Dieťa pri tom objavuje nové, nepoznané a svoju zvedavosť dokáže pretaviť do tvorivých postupov, pričom pri realizácii zapája predstavivosť a obrazotvornosť.

Tvorivé písanie pomocou hry a prácou s jazykovými prostredkami postupne mení malého čitateľa na spolutvorcu textu. Malými krôčikmi prechádza pisateľskými aktivitami od vytvárania prvých slov, myšlienok o zvolenej téme, až sa z malých čitateľov môžu stať tvorci vlastného textu.

Čo na webinári „Tvorivé písanie pre deti“ zažijete?
Na webinári vám ukážeme rôzne cvičenia a hry, ktorými postupne prejdeme až na písanie. Jednotlivé techniky:

  • sú primerané veku dieťaťa (2 – 4. ročník),
  • podporujú verbálnu stránku tvorivosti detí pri slohu alebo literatúre (deti pomocou slov, rýmov tvoria zaujímavé básne a príbehy),
  • pomáhajú deťom využívať kultivované jazykové vyjadrovanie,
  • rozvíjajú u detí kritické myslenie, ktoré je dôležitou súčasťou v dnešnej dobe.

Postupne si vyskúšate jednotlivé techniky, aby ste ich aj naďalej mohli využívať pri práci s deťmi. Naučíte ich, ako pracovať s obsahovou, ale ja formálnou stránkou písma. Deti ľahšie pochopia význam textu, budú vedieť vyjadriť svoje pocity alebo fantazijné myšlienky.

Webinárom vás v čase od 19:00 do 21:00 bude sprevádzať Viola Kúdelová – učiteľka prvého stupňa ZŠ. Do vyučovacieho procesu vnáša techniky tvorivého písania, ktoré sa dajú využiť v rôznych predmetoch. V rámci tvorivého písania pracovala aj s nadanými deťmi na 1. stupni.

Podujatie, ktoré usporadúva Rodič ľavou zadnou

Prihlásenie a viac info na: rodiclavouzadnou.sk