Cieľom nového projektu „UMELCI POD LIPKAMI“, ktorý prináša Kultúrne centrum Bojnice každú prvú sobotu v mesiaci – 2. júla, 6. augusta a 3. septembra 2022, je zachovávať kultúrne dedičstvo, pripomenúť si naše tradície a zvyky formou prezentácie ľudových remesiel, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie.

Zachovávanie tradičných techník a starých spôsobov práce, ich odovzdávanie mladším generáciám je rovnako dôležité ako prijímanie nových výziev a hľadanie špecifických riešení. Moderné remeslo sa k tejto výzve stavia s veľkou zručnosťou a kreativitou a prispieva tým k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva.

Ručne vyrábané výrobky majú stále vysokú hodnotu a vďaka umeleckej zručnosti a investovanému času jednotlivých remeselníčok a remeselníkov nám robia radosť po celé roky. Na Slovensku je ešte veľa ďalších remesiel, ktoré prekonali dlhú cestu z minulosti. V dnešnej technickej dobe sa remeslá presadzujú hlavne originálnosťou a okrem praktického úžitku majú pre spotrebiteľa aj tradičné hodnoty.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR