V novembri pokračujeme kurzami zameranými na upcykláciu. Tentokrát budeme spolu s Miškou so zvyškových textílií šiť vianočné prestieranie. Z kurzu si účastníčky a účastníci odnesú 1 ks prestierania a 1 ks vrecka na príbor k stolovaniu. Kurz je skvelou príležitosťou ako si osvojiť novú zručnosť, ktorú môžete ďalej rozvíjať. Rovnako je vhodnou príležitosťou vlastnoručne zhotoviť milý darček pre blízku osobu, alebo miesto na kurze venovať vášmu blízkemu ako darček.

Kapacita: 4 osoby
Cena: 30€

 

Kapacita kurzu je obmedzená, preto s prihlásením neváhajte. V cene kurzu je zahrnuté: lektorné, pitný režim a materiál potrebný na výrobu.