Vyhľadať podujatie

Večer na tému LUDWIG VAN BEETHOVEN

Košice, Nová Akropolis
Piatok 23.10.2020, 18:00
Večer na tému LUDWIG VAN BEETHOVEN
piatok 23. október 2020 od 18 h do 20 h, Košice
 
NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a tento rok si pripomíname 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa.
 
Večer bude venovaný týmto témam:
  • Nazrieme do života a diela skladateľa
  • Skladateľov heroický prístup k životu
  • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť.
 
Beethoven je autor deviatich symfónií, piatich klavírnych koncertov, jedného husľového koncertu a jednej opery. Pripisuje sa mu okolo 700 skladieb.

Väčšinu života prežil vo Viedni, ale pochádza z nemeckého Bonnu.

Tento rok si pripomíname 250. výročie od jeho narodenia.

Aj počas svojho života bola jeho hudba vyhľadávaná a cenená, o čom svedčí aj fakt, že na jeho pohrebe sa zúčastnili desaťtisíce ľudí a v ten deň bol vyhlásený štátny smútok, pretože zomrel Skladateľ s veľkým „S“.

Celý život pána Beethovena bol plný výziev a neľahkých prekážok. Detstvo prežil s násilným a opitým otcom, ktorý chcel na jeho talente zarobiť. Trpel mnohými chorobami, ktoré ho sprevádzali celý život a boli bolestivé. Už na sklonku tridsiatky sa začali prejavovať jeho problémy so sluchom, až nakoniec úplne ohluchol. No jeho skvosty, vrcholné diela jeho života, skomponoval až po strate fyzického sluchu. Zjavne si jeho duša zachovala iný typ sluchu a naďalej sa vedel ponárať do hudby a tónov.
 
Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kosice@akropolis.sk do stredy 21.10.2020 (vrátane). Počet miest je obmedzený na 8.

Vstupné:5 €, študenti a seniori 3 €  
Miesto konania:Nová Akropolis, Mlynská 2, KE

Bližšie informácie: mobil 0911 021 980, www.akropolis.sk , kosice@akropolis.sk
 
https://www.akropolis.sk/news/1558/58/Vecer-na-temu-LUDWIG-VAN-BEETHOVEN 

Miesto konania

Ďalšie termíny


23. 10. 2020 Piatok 18:00 - 20:00 KOŠICE Nová Akropolis
23. 10. 2020 Piatok 18:00 - 20:00