Aj v roku 2021 pokračujeme v sérii besied Vedatoru.online so slovenskými vedcami a vedkyňami. Tentoraz bude rozprávať Lenka Belicová o Organoidoch - mini-orgánoch z kultivačných misiek.

Pozrieme sa na jeden z najväčších súčasných trendov v bunkovej a vývinovej biológii. Organoidy sú 3D bunkové kultúry, ktoré napodobňujú určité aspekty skutočných orgánov. Umožňujú študovať priamo v kultivačných miskách vývin nielen jednotlivých orgánov ale najnovšie aj častí embryí. Je fascinujúce, akým spôsobom reprodukujú zložitú mikro-anatómiu napríklad mozgu či sietnice. Organoidy majú obrovský potenciál pre medicínu, zároveň však vyvolávajú mnohé zásadné filozofické a etické otázky. Nahradia vo výskume používanie laboratórnych zvierat? Budeme si v budúcnosti pestovať orgány na transplantáciu z našich vlastných buniek? A ako ďaleko chceme zájsť s vytváraním embryonálnych štruktúr?

Lenka je bunková biologička a zaujíma sa o to, ako zhluky buniek spolu vytvárajú zložité 3D tkanivá a orgány. Momentálne pôsobí v Drážďanoch na Inštitúte Maxa Plancka pre molekulárnu bunkovú biológiu a genetiku, kde študuje organizáciu tkaniva pečene a nedávno tam získala PhD. Čoskoro sa presunie do Švédska, kde bude v tejto téme pokračovať. Napriek tomu, že žije dlhodobo v zahraničí, aktívne udržuje kontakt so slovenskými vedkyňami a vedcami prostredníctvom platformy Žijem vedu.

Podujatie, ktoré usporadúvajú Vedátor_sk a MatFyz je In / Online podujatie