Vegetatívne množenie ovocných drevín - vrúbľovanie. výber materského stromu, odber vrúbľov, uskladnenie vrúbľov, náradie a materiál, základné pravidlá vrúbľovania, výber podpníkov. 4 techniky štepenia pre všetky prípady. Poľné práce po štepení...a ujatí. Sortiment starých odrôd jabloní a hrušiek, s ktorými budete spokojní.

Lektor: Bruno Jakubec

Cena: 12 €

Počet účastníkov: max. 50 (o zaradení na webinár rozhoduje prihlásenie sa a zaplatený poplatok)

Prihlasovanie: Je potrebné sa prihlásiť na našej webstránke http://skola.permakultura.sk/kurzy/webinare/