Opera, Pred štvrťstoročím znovuobjavená opereta svetoznámeho skladateľa

Tvorca najväčších operetných stálic Čárdášová princezná a Grófka Marica, siahol na vrchole svojich úspechov po hudobne a dramaturgicky netradičnom diele. Charleston a slowfox tu súťažia s viedenským valčíkom a maďarským čardášom, tak ako postavy starej Európy s postavami z Nového sveta.

Hoci Kálmán dovtedy nebol v Amerike, je jeho kompozícia majstrovská a odráža joie de vivre i protiklady vtedajšej spoločenskej a politickej situácie v medzivojnovom období. Mnohé z týchto tém sú dnes znova aktuálne a živé. Interpretačne nadviaže opera ŠDKE na bohatú skúsenosť košického operného súboru s operetou i konkrétne s Kálmánovou hudbou.

 Produkcia predstavuje ďalšiu spoluprácu všetkých súborov ŠDKE – opery, činohry aj baletu.

Premiéra: streda 22. september 2021
Dĺžka predstavenia: 150 minút s prestávkou
Miesto predstavenia: Historická budova


REALIZAČNÝ TÍM
Libreto:    Julius Brammer a Alfred Grünwald
Hudobné naštudovanie:    Peter Valentovič
Umelecký patronát:    Yvonne Kálmán
Slovenský preklad piesní:    Peter Valentovič
Réžia:    Attila Béres
Scéna:    Balázs Horesnyi
Asistent scénografa:    Balázs Illés
Kostýmy:    Rita Velich
Dirigenti:    Peter Valentovič, Igor Dohovič, Vinicius Kattah
Zbormajster:    Peter Valentovič
Choreografia:    Ondrej Šoth
Asistenti:    Martin Bányai, Gennaro Sorbino, Šimon Stariňák, Maksym Sklyar, Shoko Yamada, Eva Sklyarová
Asistent réžie:    Peter Vaco
Koncertný majster:    Peter Michalík
Korepetítor:    Júlia Grejtáková, Daniel Motyka
Inšpicient:    Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:    Magdaléna Kovalčíková, Anna Szekeressová

OSOBY A OBSADENIE
Alex Boris:    Titusz Tóbisz, Amir Khan
Lizaveta:    Tatiana Paľovčíková Paládiová, Viera Kállayová
Rosemary Dragica:    Aneta Hollá, Tatiana Hajzušová
Veľkovojvoda Luparovič:    Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Perolin:    Stanislav Pitoňák, Peter Cibula
Mr. Benjamin Lloyd:    Jaroslav Dvorský, Ivan Krúpa
Mary:    Janette Zsigová, Eva Bodorová
Mr. John Bondy:    Martin Stolár, Martin Kovács
Edith Soros:    Adriana Ballová, Vanda Tureková
Divadelný kritik:    Tomáš Beličák
Adrian Negresco:    László Havasi
Pán Lájos:    Peter Raši, Dušan Pásztor
Victor Lustig:    Anton Baculík, Jakub Benčo
Barová speváčka:    Zuzana Orlovská
Jovana:    Alena Fialeková
Dvormajster/Poskok:    Pavol Spišský
Bobby, saxofón:    Tomáš Javnický, Ján Kopčák
Bunda Mihály:    Peter Balogh
Ministri:    Alena Fialeková, Stanislav Rusyn, Daniel Karas, Tomáš Beličák