VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV 2022 mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatélia, plagáty, knihy, gramoplatne...

  • 07.05.2022
  • 17.09.2022
  • 18.06.2022
  • 08.10.2022
  • 05.11.2022
  • 10.12.2022

Zmena otváracích hodín: vystavovatelia od 7.00 h, verejnosť od 8.00 - 14.00 h

vstupné: 1,50 € , deti do 15 rokov a ZTP zdarma)
Poplatok za stôl: velký stôl 6 €, stredný stôl 5 €, malý stôl 4 €

Rezervácia stola na VSZ na tel. 0903 474 897, e-mail: jozef.moravek@azet.sk
Rezervácia stola platí len v deň konania VSZ do 8.00 h
Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. 

INFO: www.skvajnorska.sk
Jozef Morávek, tel. 0903 474 897
e-mail: jozef.moravek@azet.sk 

UPOZORNENIA:
Výmena, predaj, kúpa - len zberateľských predmetov !