Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi výroby z kože. Naučíte sa použiť vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si krpce. 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Piatok, sobota / 9.00 – 17.00 / Ján Ihnát
13. 5. 2022 – 14. 5. 2022

Prihlásiť sa »