Pozývame na výstavu modelov kozmických sond, rakiet, družíc

Výstava papierových modelov medziplanetárnych sond, družíc, nosných rakiet, kozmických vozidiel bude prístupná verejnosti v budove hvezdárne od 4. 10. do 30. 11. 2021 v rámci exkurzií na hvezdáreň.

Vstup len pre zaočkovaných! Respirátor nutný!

Výstava je bezplatná.