Výstava obrazov nemecko-portugalského výtvarníka tvoriaceho pod pseudonymom Freta NGO (Fredric Robens)
VÝSTAVA/EXHIBITION "SEBAPOZNANIE/SELF PERCEPTION"
Freta NGO (DE, PT)
Západná terasa Bratislavského hradu
Pod záštitou EMBASSY OF PORTUGAL BRATISLAVA
od 1.12. do 27.1.2021
kurátor: Ľudmila Pašková

Výstava sa koná s cieľom zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti. Hlavne proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a intolerancii.

Freta Ngo (DE, PT) Frederic Robens
Narodil som sa v roku 1999 v Dortmunde (Nemecko). Maľovaniu som sa začal venovať veľmi v rannom veku. Už ako trojročný som čelil rasizmu v Nemecku nakoľko som pôvodom „half-cast“ miešanec. Som synom nemeckého otca a angolskej matky. Moja predurčená kríza identity ma prinútila maľovať psychoanalytické tváre, vyberať monštrá a „škaredé tvare ako subjekty môjho vizuálneho jazyka, v čase, keď som sa ešte nebol schopný správne vyjadriť kvôli traumatizujúcim zážitkom čo malo za následok zajakávanie a spomalenie procesu naučiť sa hovoriť.
Študoval som v African-Studies in Leipzig (Nemecko), aby som zvýšil povedomie o mojej identite a pochopil moje postavenie v spoločnosti. Inšpirovali ma umelci, ktorí majú rovnakú vášeň pre zobrazovanie krutosti života a utrpenia ľudí, ako sú Jean-Michel Basquiat, Egon Schiele, Francis Bacon, Otto Dix, Van Gogh, Picasso, Paula Modersohn-Becker and Kathe Kollwitz.

"Ja, ako absolútne, esenciálne,  alebo špecifické bytie osoby, v podobe kvalít odlišujúcich jednu osobu od druhej, jednotlivec, v podobe objektu jeho reflektívneho vedomia, v podobe vedomia vlastnej identity. Freta Ngo prikladá tento vágny konštrukt ku konceptu vnímania.

V jeho tvorbe odráža túto prevažne nevedomú organizáciu, identifikáciu a interpretáciu senzorických informácií za účelom reprezentácie a pochopenia vlastného prostredia.

Vnímanie nie je len pasívnym prijímaním týchto signálov - je vytvárané práve prijímateľovým Ja. Freta Ngo skúma zhluk tohto Ja, vnímanie a sebavnímanie v kontexte nášho rozzúreného globalizujúceho sa sveta. Hľadanie odtieňa, ktorý by mohol zadefinovať naše nové roky dvadsiate. "