Predstavíme Vám život významných osobností, Juraja a Imricha Turzovcov, našej histórie prostredníctvom literatúry a článkov z fondu Krajskej knižnice v Žiline.