Vision board alebo “obraz našej vízie” nám pomáha definovať si naše najvnútornejšie sny, ciele a zámery. Aby sme si zvedomili, či skutočne kráčame po ceste, po ktorej chceme ísť. Stanovený bod nám pomáha sledovať, či udržiavame daný kurz a nezišli sme z cesty. Rovnako, ako hviezda Polárka kedysi pomáhala námorníkom na mori. Ak totiž putujeme bez cieľa, strácame v živote naplnenie. Môžeme sa zamotať vo víre aktuálnych túžob a prianí, ktorým však chýba dlhodobý zámer. A môžeme sa tak stratiť aj samé v sebe.

Podobne ako začiatkom roka 2021, aj v januári 2022 si spoločne v kruhu vedomých žien vyrobíme svoj vlastný obraz vízie.

Tvorba Vision boardu nebude tradičnou kolážou z časopisov a magazínov. Pôjdeme oveľa hlbšie… aby obraz našej vízie skutočne zrkadlil naše vnútro, jeho potreby. Okrem tantrických techník budeme pracovať napríklad aj s posvätnou geometriou, symbolikou farieb a otvárať sa vlastnej tvorivosti. Výsledný vision board sa tak stane naším osobným sprievodcom po celý rok 2022.

Program workshopu Vision board – nedeľa 16. január 2022:

  • 9:30 – 13:00 spoločný program
  • 13:00 – 14:00 obedná prestávka
  • 15:00 – 18:30 spoločný program

Prihláška na workshop:

  • Poplatok za účasť na workshope Vision board 2022 je 50 €.
  • Účasť si záväzne rezervuješ vyplnením prihlášky a uhradením poplatku vopred na účet, najneskôr do 14. 1. 2022.
  • V prípade tvojej neúčasti bude suma 10 € použitá na storno poplatok, zvyšná suma bude vrátená.
  • V prípade zrušenia podujatia kvôli vládnych obmedzeniam („núdzový stav, Covid automat“) bude vrátený celý poplatok.
  • IBAN pre úhradu je SK33 8360 5207 0042 0328 9228.
  • Počet miest je limitovaný, zaisti si preto svoju účasť čo najskôr!