„Vzdelávanie nie je nuda“

Čo sa dozviete:

  • ako správne učiť finančnú a čitateľskú gramotnosť na I. a II. stupni ZŠ a na SŠ,
  • aké vhodné metódy využívať pri výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti,
  • ako vytvárať správne a vhodné materiály,
  • aké materiály využívať na vyučovacej hodine a ako efektívne prepojiť učenie so zábavou (aj vo vyšších ročníkoch ZŠ a na SŠ),
  • zoznámte sa s vhodným online prostredím a ako ho využívať na výučbu finančnej gramotnosti na Vašej škole,
  • ako správne pracovať s národným štandardom finančnej gramotnosti,
  • ako zabezpečiť inovatívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pri výučbe finančnej gramotnosti.

Čo získate:

  • ucelený pohľad ako správne učiť finančnú gramotnosť,
  • ,,ukážky materiálov“, ktoré Vám pomôžu pri správnej výučbe finančnej gramotnosti,
  • certifikát o absolvovaní školenia.

Počas webináru budete môcť využiť diskusné okienko v trvaní 30 minút, kde si budete môcť nielen odovzdať skúsenosti, ale aj konzultovať so školiteľom priebeh výučby finančnej gramotnosti na Vašej škole. 

Po absolvovaní webináru Ako učiť finančnú gramotnosť odporúčame zúčastniť sa aj na neho nadväzujúceho webinára Finančná gramotnosť inovatívne – interaktívny workshop II 

Termíny: 8. 12. 2021
Lektor: Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
Miesto: ZOOM (online)
Čas: 18:00 - 19:30
Získaj: certifikát/protokol o absolvovaní
Cena: 14 € / osoba ( aj na faktúru )
*Možnosť platby aj v CZK