/tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch/

Autorské tanečné predstavenie prenesené do virtuálneho priestoru.
Zazoomuje vybrané otázky starnutia, tak ako ich reflektovala autorka Anna Sedlačková spolu s hudobným skladateľom Petrom Grollom, biologičkou Martou Ollé a tanečníkmi rôzneho veku, ktorí boli v určitom období jej študentmi.

Okrem základných otázok, ktoré si choreografka polozila: Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká? Tentoraz zazoomujeme najmä na tému starnutie buniek.

Predstavenie je kondenzáciou dlhodobého výskumu Anny Sedlačkovej, ktorého impulzom bolo vlastné starnutie, jeho rôzne etapy, prejavy a pocity a témy. Významnou mierou ovplyvnila jej pohľad na starnutie spolupráca s kolegami z rôznych umeleckých alebo spoločenských oblastí, medzi inými s americkou choreografkou Martou Renzi, s etnologičkou Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé, hudobným skladateľom Petrom Grollom a tanečníkmi, jej bývalými študentmi rôznych generácií.

Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém:
1. Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, opakovanie, smrť... vznik...
2. Koľko a aké bytosti obývajú ženu v starnutí? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých.
3. Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity?

Kapacita obmedzená.
Dobrovoľné vstupné: €0,- / €3,- / €5,- / €7,-
tadiaľto: https://tootoot.fm/sk/events/6022f7a7cc7d481100563956

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na obrázku môže byť text