Online zoom workshop voľne nadväzuje na predstavenie Vráskanie, ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj svoje vlastné korene.
Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.

Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať/zoomovať spoločne v jednej téme.

Účastnícky poplatok: €10,- / €20,- (podľa vlastného uváženia)
Záväzná registrácia s odkazom na platbu účastníckeho poplatku: http://eepurl.com/ghlxDn

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Harmonogram

  • sobota 27. február 2021 / 10:00 – 13:00
  • nedeľa 28. február 2021 / 10:00 – 13:00