Komorný koncert z diel operných velikánov.

Dĺžka predstavenia: cca 1,45 hod.

Miesto: Sála Štátnej opery,

Účinkujú:
Patrícia Malovec, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Šimon Svitok, Dušan Šimo, Ivan Zvarík

Veronika Szabová, Nina Ilievová, Alexandra Dundová

Klavírny sprievod:
Martina Svitková

Umelecký prednes:
Lucia Vráblicová