V BIBIANE ROZKVITNE ZÁHRADA ROZPRÁVOK

ZUŠ Jána Albrechta predstavuje svoje umelecké aktivity v Galérii Dušana Rolla

Ručne vyrobené úle so včeličkami visiace zo stropu, tradičné rozprávkové kostýmy, chameleón z veľkorozmerných skladačiek, či obraz maľovaný v tme... To všetko a ešte oveľa viac nájdu malí návštevníci na novej výstave v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti, aby sa hravou formou zoznámili s hudbou, výtvarným umením, divadlom a tancom.

Výstava Záhrada rozprávok vznikla v spolupráci BIBIANY a ZUŠ Jána Albrechta. Je voľným pokračovaním projektu V záhrade rozprávok, ktorý ZUŠ Jána Albrechta pripravila ešte v roku 2007 ako jeden z najväčších projektov, ktoré táto umelecká škola sídliaca v Petržalke dovtedy realizovala. Výstava pripomína 15. výročie tohto jedinečného multižánrového predstavenia na motívy rozprávok H. CH. Andersena, na ktorom vtedy pracovalo viac ako dvesto žiakov zo všetkých odborov školy spolu so zdravotne postihnutými deťmi.

Záhrada rozprávok otvára priestor detskej fantázii. Návštevníci sa po stopách zvieratiek dostanú k rôznym interaktívnym hrám v podobe optických hračiek. Pri prechádzke nájdu kašírované rozprávkové bytosti vyrobené z papiera, ale aj postavičky z klasickej hliny. Experiment strieda klasiku. Jedným z ústredných bodov výstavy je deťmi namaľovaný obraz, ktorý vznikal v tme iba pri svetle projektora. Výsledok detskej práce dopĺňa krátke časozberné video, ktoré ukazuje, ako obraz známeho umelca prispôsobili deti svojmu videniu.

V ďalšej videoprojekcii ujo Šlabikár spolu s deťmi vysvetľuje nenáročným spôsobom, ako sa hrá na niektoré hudobné nástroje. Ukazuje ich záhady a vysvetľuje, prečo a ako sa hudobné nástroje delia do rôznych skupín. Hudobnú abecedu samozrejme vyrobili samotné deti.

Výstava umožňuje nahliadnuť do sveta detskej fantázie a slobody, v ktorom dieťa žije a vyjadruje ho svojskou rečou, spevom, tancom, aj výtvarným prejavom. Napríklad aj prostredníctvom vystavených keramických výrobkov. Deti vymodelovali z hliny hravým a experimentálnym prístupom rozmanité postavičky a predmety, ktoré vyjadrujú ich individuálne preferencie.

Výstavu pripravili žiaci všetkých odborov ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave pod pedagogickým vedením svojich učiteľov.

ZUŠ Jána Albrechta nájdete v bratislavskej Petržalke na Topoľčianskej 15, kde sídli už vyše 30 rokov. Škola sa stala jedným z kultúrnych centier najväčšieho sídliska na Slovensku.

Námet a scenár: ZUŠ Jána Albrechta Bratislava
Výtvarno-priestorové riešenie: ZUŠ Jána Albrechta
Dramaturgia: Mgr. art. Martin Dubravay
Trvanie výstavy: 29. 4. 2022 – 29. 5. 2022