Katedra slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe vás pozýva na online Záhrebské posedenie s Martou Součkovou.

Budeme sa rozprávať aj o jej najnovšej monografii P(r)ózy po roku 2000.

Prof. PhDr. Marta Součková, PhD. pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Venuje sa najmä výskumu slovenskej literatúry po roku 1989. Je tiež jednou z najvýraznejších tvárí slovenskej literárnej kritiky.

Beseda sa uskutoční v pondelok 17. januára 2022 o 17.00 SEČ prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Moderuje Peter F. ‘Rius Jílek.

>> Odkaz na prihlásenie <<

 

Podujatie, ktoré usporadúva Lektorát slovenského jazyka a kultúry v Záhrebe