Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

  • I. časť: pásiková čipka
  • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
  • III. časť: mnohopárová čipka

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

  • I. časť: začiatočníci
  • II. časť: mierne pokročilí
  • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

  • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií 
  • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
  • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €  / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 13.00 – 15.00 / Jarmila Rybánska
II. časť: 24. 1. 2022 – 4. 4. 2022 
deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 17.00 – 19.00 / Oľga Fratričová
II. časť: 24. 1. 2022 – 4. 4. 2022 

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 13.00 – 15.00 / Jarmila Rybánska
III. časť: 11. 4. 2022 – 20. 6. 2022 

deň / čas / termín konania kurzu / lektor
Pondelok / 17.00 – 19.00 / Oľga Fratričová
III. časť: 11. 4. 2022 – 20. 6. 2022