Záverečný koncert 52. koncertnej sezóny 

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk MÜLLER, 
dirigent

Program:

  • Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní

Má vlast Bedřicha Smetanu je cyklus šiestich symfonických básní s mimohudobnou tematikou, inšpirovaný českou históriou, legendami a krajinou a predstavuje ojedinelý projekt v celej svetovej hudobnej literatúre. Jednotlivé časti cyklu sú Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Toto Smetanovo vrcholné dielo vzniklo v rokoch 1874 – 1879, keď bol už úplne hluchý. V čase vzniku prvých častí pritom Smetana ešte nemal jasnú predstavu o tom, akú bude mať cyklus konečnú formu a dovtedy sa jednotlivé symfonické básne uvádzali osobitne. Prvé súborné prevedenie celého cyklu sa konalo 5. novembra 1882 v Prahe na Žofíne pod vedením Adolfa Čecha. V cykle spojil Smetana formu symfonickej básne, ktorú rozvinul Franz Liszt, s ideálmi národnej hudby, ktoré boli aktuálne na konci 19. storočia. Každá báseň zobrazuje nejaký aspekt vidieka, histórie alebo legiend v Čechách. Dielo vzniklo v dobe dozvukov českého národného obrodenia a aj keď ho spočiatku časť českej verejnosti neprijala úplne za svoje, postupne sa z neho stalo jedno z vrcholných diel českej klasickej hudby. Od roku 1952 sa dielo uvádza pri príležitosti otvorenia Medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar 12. mája, v deň výročia skladateľovho úmrtia.

Vstupné: 11/10/9 € zľavnené: 8/7/6 € lóža: 15 €

Koncerty A cyklu  │ 24.06.2021 │ Dom umenia  19:00