Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

deň                čas / termín konania kurzu                                          lektor

Streda           17.00 – 20.00                                                                   Eva Kuníková
  5. 12. 2018