Program pre znevýhodnené skupiny žien a verejnosti.

Tvorba valentínskeho srdca prepletaním papierových ruličiek.

Lektorka: Alžbeta Kunzová.

Vstupné: 4 € / osoba.  / aj vo formáte online