Vyhľadať podujatie

B&B Accounting

Dolné Rudiny 1
080 01 Žilina
Slovensko

www.bbaccounting.sk
bbaccounting@zakx.sk
+421 907 564 480O nás

log

Zaoberáme sa:  

 • vedením jednoduchého účtovníctva
   
 • podvojného účtovníctva
   
 • spracovaním DPH a súhrnných výkazov
   
 • vedením účtovníctva pre neziskové organizácie
   
 • rekonštrukciou účtovných závierok
   
 • poskytovaním ekonomického a účtovného poradenstva
   
 • spracovaním účtovných závierok
   
 • spracovanímpriebežných závierok

 

Dokážeme za Vás spracovať mzdy, vyhotoviť výkazy, prehľady o zrazených preddavkoch, ročné zúčtovania. Vyplníme zložité štatistické výkazy a prehľady.

Taktiež môžeme komunikovať so Sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami vo Vašom mene.

SP VSZP DU

Novinka: 

služba "Dôveruj, ale preveruj!"

Veríte svojej účtovníčke/účtovníkovi, ale radi by ste mali istotu, že ich práca je kvalitná a naozaj v medziach zákona?
V krátkom období preveríme dodržiavanie účtovných a daňových postupov Vašimi zamestnancami a podáme Vám krátku správu o ich činnosti.

Ponúkame tiež:

 • zakladanie spoločností
 • vzdelávanie v oblasti účtovníctva

Zverte všetky účtovné a daňové problémy našej spoločnosti a môžete sa v plnej miere venovať realizácií svojich podnikateľských zámerov. Vy budete pokojne spávať a my budeme s radosťou robiť svoju prácu.


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu