Pozvánka na ONLINE diskusiu: Žlto-čierna páska na UMB – novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?

Termín: 8. apríl 2021 o 18:00

LINK: https://youtu.be/YhomjVhMiig

Moderátori: Peter Citényi + Iveta Štrauchová

Diskutujúci :

 • Vladimír Hiadlovský – rektor UMB
 • Miroslav Hužvár – za AS a RVŠ
 • Barbora Mazúrová – za AS a RVŠ
 • Renáta Hall – za To dá rozum
 • Diana Olvecká – študentka PdF

Cieľom podujatia je priblížiť fungovanie akademickej samosprávy a význam akademických slobôd študentom a verejnosti (predovšetkým v regióne) a objasniť dôvody odmietania pôvodného návrhu novely zákona o vysokých školách Univerzitou Mateja Bela.

Obsahová línia:

 • Čo je akademická samospráva?
 • Ako súvisí akademická samospráva s akademickou slobodou a akademickými právami?
 • Prečo pôvodný návrh novely VŠ zákona UMB odmietla enbloc?
 • Ako by sa zmenilo fungovanie VŠ samosprávy prijatím takto koncipovanej novely?
 • V ktorých častiach pôvodný návrh narúša akademické slobody v súvislosti so samosprávou?
 • Aké dopady by mohla mať táto novela na UMB?
 • Aké dopady by mohla mať táto novela na študentov (súčasných, budúcich)?
 • Je potrebné upravovať fungovania VŠ samosprávy?

ONLINE DISKUSIA, ktorej cieľom je priblížiť fungovanie akademickej samosprávy a význam akademických slobôd študentom a verejnosti (predovšetkým v regióne) a objasniť dôvody odmietania pôvodného návrhu novely zákona o vysokých školách Univerzitou Mateja Bela. Podujatie bude sprostredkované študentom, kolegom a verejnosti cez naše sociálne siete a youtube: https://youtu.be/YhomjVhMiig

Podujatie, ktoré usporadúvajú Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela - oficiálna stránka