Pondelok 17. január 2022 o 18:00 h

Prednáška sa bude venovať témam:

  • Praktické učenie Konfucia pre dnešného človeka a dnešnú spoločnosť.
  • Ako dosiahnuť ľudskú ušľachtilosť, ako nechať vyhrať to vyššie v človeku.
  • Cesta k harmonickej spoločnosti.
  • Význam slávností a rituálov v ľudskom živote.
  • Čítanie z Konfuciových textov.

O Konfuciovi sa vraví, že bol učiteľom 10 000 generácií... totiž jeho učenie upriamené na jednotlivca aj na spoločnosť je tak nadčasové, že sa ním mali možnosť inšpirovať generácie počas celých dvoch tisícročí.

My spolu nahliadneme trošku do jeho života, ale hlavne sa upriamime na jeho učenie určené pre každodenný život, v ktorom vysvetľuje, že v každom z nás sa nachádza nižšie aj vyššie ja. Obe sú nám prirodzené, no sú kvalitatívne odlišné. Obe majú svoj prejav s tým, že prejavy toho nižšieho ja sú viac inštinktívne a prejavy toho vyššieho viac odzrkadľujú vznešenosť ľudskej duše. Obe majú následne vplyv na náš život a aj na naše medziľudské vzťahy a je na nás rozhodnúť sa, ktorému z nich vytvoríme väčší priestor.

Významnú časť Konfuciovej náuky tvorí aj jeho hľadanie, ako by sme sa vedeli ako spoločnosť nasmerovať k harmonickejšiemu a teda aj obohacujúcejšiemu spolužitiu. Zaoberá sa hodnotami, ktoré nám v tom pomáhajú, radí, aký spoločenský systém je najefektívnejší a v tomto smere nachádzame v jeho učení viaceré podobnosti tak s Platónom ako aj učením dávneho Egypta. Hovorí:

Ušľachtilý človek sa vyzná v tom, čo je správne. Malý človek sa vyzná v tom, čo sa oplatí“.

Odplácaj dobro dobrom, ale zlo odplácaj spravodlivosťou.“

Vstupné na prednášku: 5 €

Ďalšie informácie, rezervácia a zakúpenie vstupeniek (najneskôr do 17.1.2022 do 17:30) na www.akropolis.sk.

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mail: info@akropolis.sk