Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sídli v budove, ktorá bola v minulosti (1768 – 1923) administratívnym sídlom Zvolenskej stolice – župy. Objekt patril a stále patrí k architektonicky príťažlivým budovám na strednom Slovensku. V roku 1955 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Cieľom našich turistických exkurzií je predstaviť verejnosti bývalý Župný dom z architektonicko-historického pohľadu. Návštevníci sa v úvode stručne oboznámia s dejinami mesta Banská Bystrica a Lazovnej ulice. Následne sa dozvedia viac o vzniku budovy, architektonických zvláštnostiach, o tom čo sa kedysi v jednotlivých priestoroch nachádzalo. Počas exkurzie si návštevníci budú môcť aj vďaka rôznym dobovým ukážkam vychutnávať charakteristickú atmosféru miesta.

V objekte je možné obdivovať: zachované renesančné klenby, pôsobivú štukovú výzdobu, zachované kované zábradlie zdobené volutovým motívom a akantovými listami, unikátne technické riešenie interiérového zvodu dažďovej vody zo strechy, zaujímavé expozície – Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje (najväčšia zbierka na Slovensku), Bábkarský salón.
 

 Malý okruh:  priestory bývalého Župného domu

Dĺžka trvania: 60 min.
Cena exkurzie: 1 €/osoba│Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov, ZŤP zdarma

 Veľký okruh:  priestory bývalého Župného domu, Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Bábkarský salón

Dĺžka trvania: cca 90 min.
Cena exkurzie: 4 € / osoba│Deti, študenti, dôchodcovia: 2,5 €
Deti do 6 rokov, ZŤP zdarma

 Komentované prehliadky 

  • realizujeme v čase otváracích hodín ŠVK BB, začiatok najneskôr 1,5 hod. pred koncom otváracej doby ŠVK BB
  • je potrebné nahlásiť 1 pracovný deň vopred
  • sú dostupné pre skupiny 4 a viac osôb
  • realizujeme v 4 jazykových mutáciách (slovenský, anglický, nemecký, ruský jazyk)

Srdečne vás všetkých pozývame!

Viac informácií nájdete v >> priloženom letáku <<.

Kontakty:
Telefón: 048/47 107 78
Email: exkurzie@svkbb.eu

www.svkbb.eu│FB: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici